Virtuální univerzita 3. věku v pečecké knihovně

Virtuální univerzita 3. věku v pečecké knihovně
Motto: „Výuka přichází za seniorem“
Městská knihovna S.Čecha v Pečkách ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze zahajují od října 2023 vzdělávací aktivitu pro seniory Virtuální Univerzitu třetího věku.
Jedná se o virtuální kurzy, tzn., že v knihovně budeme promítat přednášky a studenti si vyplní testy na počítačích doma nebo v knihovně. Přednášky natočila a technickou a administrativní podporu tvoří Česká zemědělská univerzita v Praze.
Každý semestr obsahuje 6 přednášek. Probíhá 1x za 14 dní od října do prosince (zimní semestr) a od února do dubna (letní semestr), ve čtvrtek od 9.30 do 11 h.
Téma: Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě.
Poplatky: 400,- Kč/posluchač/kurz/semestr.
Můžete absolvovat jeden nebo více kurzů, studium můžete kdykoli přerušit nebo znovu začít studovat.
Podmínkou účasti na kurzech je přiznaný starobní nebo invalidní důchod. Předchozí vzdělání není rozhodující, studovat mohou i zájemci se základním vzděláním!
Do zimního semestru 2023 se můžete přihlásit e-mailem na adrese knihovna@pececko.cz nebo osobně v pečecké knihovně do 29.září 2023.
Vaše knihovna