Kniha do vlaku

Kniha do vlaku Jak si již jistě dojíždějící pečáci i mimopečečtí stačili povšimnout, přibyla v pečecké nádražní hale malá polička plná různých knih. A kdo jste přišel blíže, četl jste: Kniha na cestu – druhá šance pro knihy, spolu s principy půjčování. Tento nápad vznikl již před rokem v Městské knihovně v Mikulově a přes všechny skeptické prognózy (a nebylo jich málo…) se k překvapení všech ujal a hlavně funguje! Připojit se k projektu, který si mezitím vzala pod patronát NK ČR (Národní knihovna ČR) spolu se SKIP ČR (Sdružení knihovníků a informačních pracovníků ČR), naší knihovnu vedla druhá část motta – „další šance pro knihy“. Dostávali jsme od veřejnosti spousty knižních darů, které nechtěli nebo už je neměli kam dávat, ale v našem fondu již jsou. Co dál? Jděte a vyhoďte knihu…!! Evidentně v této situaci nejsme sami, tohoto projektu i spousty jiných (knihobudky, Soví budky apod.) se zúčastňuje čím dál více organizací i jedinců. A to je dobře. Ale zpět k našemu městu a projektu Kniha do vlaku. Kromě pečeckého nádraží najdete poličku s knihami i v místním zdravotním středisku. Tak ještě jednou princip fungování: • půjč si knihu a příležitostně kdekoli vrať, • pokud se ti líbí, můžeš si jí nechat, • pokud máš knihu, kterou už nepotřebuješ, dej ji do police nebo do knihovny, • každá kniha si najde svého čtenáře, • udržuj knihovničku v pořádku. Pokud někoho z vás tento nápad zaujal a chcete přispět do „veřejné knihovničky“, samozřejmě můžete. Jen vás chci požádat – větší množství doneste raději k nám do knihovny.