Služby

 • standardní (výpůjční, rezervační, meziknihovní)
 • nabídka souborného katalogu knih
 • exkurze, soutěže, besedy pro žáky ZŠ, MŠ
 • regionální informace o městě (dle možností)
 • lekce informační výchovy pro dětské čtenáře
 • akce pro ZŠ Knížka pro prvňáčka
 • akce Bookstart pro rodiče s dětmi
 • provoz knihovny pro krátkozraké a nevidomé
 • rozvážka knih
 • prodej vstupenek společností Ticketmaster, Ticketportal, Ticketstream
 • provoz galerie
 • prodej vystavovaných děl (po dohodě s vystavujícím)
 • IC MAS Podlipanska (viz odkaz)
 • zpřístupnění a prodej propagačního materiálu s turistickou a regionální tématikou
  (knihy, mapy, infoletáky, pohlednice, drobné upomínkové předměty apod.)
 • prodej regionálních výrobků z Polabí
 • prodej výrobků chráněné dílny CZPINS Přelouč
 • pořádání kurzů, koncertů, burz, vernisáží
 • kopírování pro veřejnost
 • možnost využití PC (maturitní, disertační práce apod.)
 • pronajímání prostor studovny (besedy, náborové akce, veřejné zasedání apod.)
 • 3 pracoviště veřejného internetu
 • informace o kulturním dění ve městě i okolí
 • laminace tiskovin