Poprvé v knihovně

Chcete se stát uživatelem knihovny? Potom je nutné se do knihovny zaregistrovat.

Potřebujete:

  •  občanský průkaz
  •  160,- Kč na roční poplatek
  •  děti do 15 let  80,-Kč na roční roční poplatek (při registraci je nutný doprovod zákonného zástupce)

(další poplatky viz ceník služeb)

Dostanete:

  • legitimaci čtenáře (ta je vystavená na jméno a je nepřenosná)
  • letáček s informacemi o službách knihovny 

Čtenářský průkaz je aktivní jeden rok, poté je nutné zaplacením registračního poplatku opět registraci obnovit.
Navštěvovat kulturní akce, které knihovna pořádá nebo využívat doplňkové služby jako je kopírování, skenování a další můžete i bez registrace.


Jak se orientovat ve fondu?

Hlavní zásady:

  • beletrie je řazena abecedně podle příjmení autora
  • knihy, které nemají hlavního autora, jsou abecedně podle názvu titulu
  • zvlášť jsou vyčleněny detektivky, sci-fi, romány pro ženy, poezie, cizojazyčná literatura – další řazení na regálech také abecedně dle autora nebo názvu
  • naučná literatura je tříděna podle Mezinárodního desetinného třídění (MDT), přehledná tabulka třídníků   s příslušnými obory je k dispozici přímo v jednotlivých odděleních
  • AV média (CD a DVD) jsou na regálech rozdělena na hudební a audioknihy (namluvené knihy)

Podmínky půjčování:

půjčovní doba je 31 kalendářních dnů, není-li určeno jinak

prodlužování výpůjček je možné on-line prostřednictvím čtenářského konta v el. katalogu, telefonicky, e-mailem nebo osobní návštěvou knihovny.