Městská knihovna Svatopluka Čecha v Pečkách hledá kolegu/kolegyni na obsazení pracovního místa knihovník/knihovnice do Dětského oddělení.

Městská knihovna Svatopluka Čecha v Pečkách
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referenční knihovník/knihovnice v oddělení pro děti


Místo výkonu práce: Městská knihovna S.Čecha, příspěvková organizace (tř.5.května 241, Pečky)
Pracovní doba: plný úvazek
Termín nástupu: červenec 2024


Popis práce:
– příprava a realizace vzdělávacích a kulturních akcí, besed, workshopů a soutěží pro děti a mládež –
spolupráce se školami a rodiči,
– znalost výpůjční a informační služby,
– vlastní práce s knihovním fondem a službami tím spojenými,
– zajištění provozu galerie a studovny – příprava, realizace a dohoda vlastních výstav s jednotlivými
autory, organizace Virtuální univerzity 3 věku, a jiné akce pro dospělé,
– práce s elektronickými informačními zdroji a práce s datovými databázemi , digitální zpracování
zvukových knih pro nevidomé,
– práce se sociálními sítěmi + jejich aktivní správa + digitální prezentace knihovny,


Požadujeme:
– SŠ, VOŠ nebo VŠ v oboru knihovnictví nebo pedagogiky, nebo prokazatelnou praxi z působení v
těchto oborech,
– zkušenosti s užíváním knihovních systémů výhodou,
– komunikační a prezentační schopnosti,
– orientaci na knižním trhu, orientaci v dětské literatuře,
– práce s PC (MS Word a MS Excel, Power Point),
– zkušenosti s organizováním aktivit pro děti, mládež a seniory,
– aktivní znalost grafického programu výhodou,
– znalost anglického, nebo německého jazyka výhodou,
– samostatnost, časovou a osobní flexibilitu,
– dobrý zdravotní stav, morální a trestní bezúhonnost.


Nabízíme:
odměňování dle mzdových tabulek na dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
smysluplnou a rozmanitou práci v příjemném prostředí,
zaměstnanecké a sociální výhody (pět týdnů dovolené, příspěvek na stravován ad.).


Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
strukturovaný životopis s údaji o dosaženém vzdělání, dosavadní praxi a odborných znalostech uchazeče,
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
výpis z Rejstříku trestů.
Přihlášku je možno podat do 30.4. 2024 do 18 hod. na e-mailovou adresu knihovna@pececko.cz nebo
doručit do Městské knihovna S.Čecha, tř.5.května 241, Pečky k rukám ředitele knihovny.
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru v termínu od 13.5. do 15.5. 2024.


Upozornění:
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoli v jeho průběhu nebo
nevybrat žádného uchazeče. Podáním přihlášky uchazeč/ka souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby
výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.
Případné bližší informace lze získat u ředitelky knihovny Vladimíry Krulišové na telefonu 606 164 081.
Vladimíra Krulišová, ředitelka
Publikováno: Pečky 9.4.2024