Křest knihy o životě a díle Bohumila Kulveita a vernisáž obrazů

V sobotu dne 9. 6. 2024 proběhl v Městské knihovně Svatopluka Čecha křest knihy o životě a díle Bohumila Kulveita spojený s vernisáží mistrových obrazů. Výstava potrvá do 31. 7. 2024.

Posláním této knihy je přiblížení života a díla pečeckého malíře, oblíbeného pedagoga, výtvarníka, hudebníka, ochotníka a sportovce Bohumila Kulveita.

Na knize se podíleli Lenka Třísková, František Hála, Jiří Rücker, Bedřich Švejda, RNDr. Josef Holejšovský, PhD. a tým pečecké knihovny v čele s paní ředitelkou Vladimírou Krulišovou, který odvedl největší kus práce.

O pár dnů dříve byla umístěna pamětní deska Bohumila Kulveita na dům v Dělnické ulici v Pečkách, kde bydlel se svou manželkou Růženkou a kde se v podkroví nacházel jeho ateliér. Děkujeme manželům Janebovým za souhlas s umístěním pamětní desky, panu Hruškovi ze společnosti Kámen Pečky, která desku zdarma vyrobila a panu starostovi Paluskovi za záštitu a zorganizování celé akce.

Tato kniha byla vydána k příležitosti 115. výročí narození Bohumila Kulveita a také jako poděkování „panu učiteli Kulveitovi“ za vzorné reprezentování města Peček v místech svého učitelského působení. Na jeho vlídný a lidský přístup vzpomínají jeho žáci, přátelé a kolegové po více než půl století dodnes.

Děkujeme majitelům obrazů, kteří nás pustili do svých domovů, abychom díla Mistra Kulveita vyfotili a použili v této publikaci. Stejně tak děkujeme všem, kteří nám vyfotografovaná díla zaslali a zapůjčili pro výstavu a pro tuto knihu. Velké poděkování patří vedení města Pečky, které umožnilo vydání této publikace. Knihu je možné zakoupit v pečecké knihovně.

Lenka Třísková